Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1891-1940)

Jaargang 1; Deel 2; october 1891 nr. 10 Jaargang 19: Deel 37; februari 1909 Nr. 2 Jaargang 23: Deel 46; augustus 1913 Nr. 8 Jaargang 35; Deel 70; november 1925 nr. 11 Jaargang 42; Deel 84; augustus 1932 nr. 8 Jaargang 49: Deel 98; december 1939 nr. 12

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift was een halve eeuw lang het toonaangevende blad voor bellettrie en beschouwingen over literatuur, beeldende kunst en, in de beginjaren, populaire wetenschap. Zeer veel later bekende dichters en schrijvers hebben in het blad gedebuteerd.

Het werk van alle talentvolle Nederlandse schilders, beeldhouwers en architecten is in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift besproken. Het bevatte talrijke bijdragen van grote namen als Louis Couperus, A. Roland Holst, Jan van Nijlen, Ina Boudier-Bakker, Carry van Bruggen, Lodewijk van Deyssel, Jan de Hartog, J. Slauerhoff, Cornelis Veth, P.C. Boutens en H. Marsman.

Het eerste nummer verscheen in januari 1891 en was gemodelleerd naar bladen als het Amerikaanse Harper's Monthly. Uitgever was Jacobus George Robbers (1838-1925), die in 1880 Uitgevers-Maatschappij Elsevier had opgericht. Zijn zoon Herman Robbers (1869-1937) was van 1905 tot zijn dood hoofdredacteur van het maandschrift. Over de periode dat hij het blad leidde, verscheen in 1968 een bloemlezing onder de titel De tijd van Herman Robbers.

Vanaf 1940, jaargang 50, werd de naam gewijzigd in Elsevier's Maandschrift. Na de inval van de Duitse bezetter in 1940 stopte de verschijning van het blad; het laatste nummer dateert van december 1940.

Het huidige EW noemde zich in zijn eerste nummer, dat 27 oktober 1945 verscheen, ‘een voortzetting' van het maandblad. Hoewel naam en uitgever inderdaad overeenstemmen, waren frequentie, formaat en redactie geheel vernieuwd.

De uitgever bundelde steeds zes maandelijkse afleveringen van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift en voorzag die van een gecumuleerde inhoudsopgave. In totaal verschenen honderd delen, met in elk deel een halve jaargang. Antiquariaten bieden deze gebundelde uitgaven nog steeds te koop aan.

Redactieleden gedurende de vijftig jaren dat het tijdschrift verscheen, waren in volgorde van aantreden (met tussen haakjes de periode dat ze redacteuren waren):

Voor een lijst van medewerkers: klik hier

Bronnen:


Auteurs- en beeldrecht

De uitgever heeft getracht de auteurs- en beeldrechthebbenden te bereiken. Mocht u niet zijn benaderd en bezwaar hebben tegen het feit dat materiaal gratis voor belangstellenden beschikbaar wordt gesteld via internet , dan kunt u dit aan de uitgever laten weten. Indien u kunt aantonen dat u rechthebbende bent en dat uw rechten worden geschonden, zal de uitgever het betreffende materiaal ontoegankelijk maken. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen aan redactie@ewmagazine.nl of een brief naar: Postbus 11, 1110 AA, Diemen. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld.